Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Ekoinnowacje dla zrównoważonego rozwoju Polski – bariery innowacyjności, źródła finansowania

15-07-2013, 13:51

W kolejnym, czwartym spotkaniu Forum Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje, które zostało zorganizowane wspólnie z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku i odbyło się w siedzibie Narodowego Funduszu 8 lipca 2013 r. wzięło udział ponad 60 osób.

Wśród uczestników znaleźli się przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Rady Nadzorczej NFOŚiGW, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Krajowej Izby Gospodarczej Elektroniki i Telekomunikacji, Związku Pracodawców Polskich Parków Narodowych i Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, Naczelnej Organizacji Technicznej – Federacji Stowarzyszeń Naukowo - Technicznych NOT.

Zaszczycili nas również swoją obecnością przedstawiciele uczelni wyższych i instytutów, organizacji pozarządowych i mediów.
Obecność wielu przedstawicieli wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej dobrze rokuje naszej współpracy zarówno w dziedzinie edukacji ekologicznej, jak też szeroko pojętej ekoinnowacyjności.
W spotkaniu wzięli również udział członkowie Zarządu oraz pracownicy NFOŚiGW.

Spotkanie otworzyła Pani Małgorzata Skucha – Prezes Zarządu NFOŚiGW, po czym Pani Agnieszka Karwat – doradca w Departamencie Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW zaprezentowała program GEKON – owoc wielu konsultacji i wspólne dzieło Narodowego Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowego Funduszu, służący wspieraniu rozwoju ekoinnowacji w Polsce.

Kolejny blok stanowiły wystąpienia współorganizatora spotkania – Pani Danuta Grodzickiej – Kozak
– Prezesa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, która przedstawiła polityki wspierania ekoinnowacji w Polsce oraz Pani Profesor dr hab. Ewy Klugmann – Radziemskiej z Politechniki Gdańskiej, której prezentacja dotyczyła innowacji i ich wykorzystania na rzecz środowiska. W swoim wystąpieniu Pani Profesor przedstawiła jednocześnie blaski i cienie związane z tymi działaniami, pojawiające się w praktyce.

Nie zabrakło również przykładu dobrych praktyk. Zaprezentował je Pan Ludomir Woźniak – przedstawiciel Spółki SILED przedstawiając instalację inteligentnego, energooszczędnego ulicznego oświetlenia ledowego SILED, jako przykład wdrożenia innowacji środowiskowych.

Ofertę pomocy doradczej dla MSP przy wdrażaniu innowacyjnych rozwiązań przedstawiła w swoim wystąpieniu Pani Mariola Misztak – Kowalska – Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu PARP.

Część prezentacyjną Forum zakończyło wystąpienie Pani Agnieszki Wojtach i Pani Pauliny Górskiej z WFOŚiGW w Gdańsku przedstawiające wyniki dotychczasowych prac nad systemową koncepcją pomocy finansowej przeznaczonej na rozwój innowacji w Polsce na lata 2013 – 2016 z perspektywą do roku 2020.

Po przedstawieniu prezentacji nastąpiła dyskusja nad aktualną sytuacją i perspektywami rozwoju ekoinnowacji w Polsce, pożądanymi działaniami i skutecznymi instrumentami mogącymi zwiększyć efektywność podejmowanych działań.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z prezentacjami, głosami w dyskusji odbywającej się w czasie spotkania Forum i zapraszamy do jej kontynuacji na e – Forum.

 

 

IV spotkanie Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje”

„Ekoinnowacje dla zrównoważonego rozwoju Polski – bariery innowacyjności, źródła finansowania”

NFOŚiGW, 08 lipca 2013 roku
 

Agnieszka Karwat  Doradca Departament Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW

 


Agnieszka Karwat

Doradca
Departament Przedsięwzięć Przemysłowych NFOŚiGW
 

  

 

Danuta Grodzicka – Kozak  Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku

Danuta Grodzicka – Kozak

Prezes Zarządu WFOŚiGW
w Gdańsku
 

 

prof. dr hab. Ewa Klugmann – Radziemska  Politechnika Gdańska

 

prof. dr hab. Ewa Klugmann – Radziemska

Politechnika Gdańska

 

 

Ludomir Woźniak  SILED Spółka z o.o.


 

Ludomir Woźniak

SILED Spółka z o.o.

 

 

Mariola Misztak – Kowalska  Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu, PARP

 

 

Mariola Misztak – Kowalska

Dyrektor Departamentu Rozwoju Instytucji Otoczenia Biznesu,
PARP

 

Agnieszka Wojtach WFOŚiGW w Gdańsku

 

Agnieszka Wojtach

WFOŚiGW w Gdańsku

 

Paulina Górska  WFOŚiGW w Gdańsku

 

Paulina Górska

WFOŚiGW w Gdańsku

 

 

 

 

 

Pliki do pobrania

dyskusja.wma
dyskusja.wma - (18,67 MB) Dyskusja po prezentacjach
ekoinnowacje-publikacja.pdf
ekoinnowacje-publikacja.pdf - (470,25 KB) Danuta Grodzicka – Kozak, Agnieszka Wojtach: "Rozwój systemu wsparcia ekoinnowacji szansą dalszego zrównoważonego rozwoju Polski".

Następne spotkania