Ustawienia

Odstępy w tekście:

Czcionka:

Kronika spotkań

Pierwsza odsłona tematyki konkursowej na 2015 rok w ramach programu "Edukacja ekologiczna"

13-03-2015, 10:44

11 marca  br. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  w trakcie zorganizowanego Forum „Ekologia – Edukacja – Ekoinnowacje” zaprezentował i poddał opiniowaniu zebranym uczestnikom,  propozycje głównych tematów  najbliższych konkursów edukacyjnych, które wypracowano przy udziale Ministerstwa Środowiska. Wśród nich znaleźli się przedstawiciele wszystkich grup beneficjentów, w szczególności pozarządowych organizacji ekologicznych. Spotkanie, w którym uczestniczyło  90 osób, ukierunkowane było na dyskusję nad problematyką planowanego zakresu konkursowego podjętą na forum internetowym.

W trakcie Forum zaprezentowano także wnioski z corocznego badania świadomości ekologicznej Polaków, ukazujące tło potrzeb w zakresie kształtowania oferty edukacji ekologicznej. W ostatniej części spotkania odbyła się  dyskusja nad kształtem i zakresem merytorycznym  tegorocznych konkursów edukacyjnych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w dniach 24 luty - 5 marca uruchomił konsultacje na internetowej platformie dyskusyjnej (www.nfosigw.gov.pl) dotyczące planowanego zakresu tematycznego i zadaniowego nowego konkursu. Przed spotkaniem zamieszczono tabelę z wypracowanymi tematami na najbliższy nabór i zaproszono wszystkich zainteresowanych do zapoznania się z nimi oraz zgłaszania pytań, uwag i propozycji konkretnych zapisów.  Na podstawie uzyskanych wskazań i opinii, przygotowano propozycję nowych zagadnień  do dyskusji w trakcie  zorganizowanego Forum.

W trakcie Forum zarekomendowano do przyjęcia dwa dodatkowe tematy do planowanego konkursu w ramach programu „Edukacja ekologiczna” - Niskoemisyjny rozwój  Polski  oraz Przyroda, gospodarka, człowiek.

W spotkaniu udział wzięli także  przedstawiciele Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Edukacji Narodowej i eksperci zewnętrzni.

 

Następne spotkania